Grand Boat Plaza

ช่วงราคาของโครงการ 10 - 30 ล้านบาท

Grand Boat Plaza

ช่วงราคาของโครงการ 10 - 30 ล้านบาท

แนวคิดโครงการ

แบบบ้านภายในโครงการ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ

แกลอรี่รูปภาพโครงการ

การเดินทาง