Grand Boat Plaza

ช่วงราคาของโครงการ 10 - 30 ล้านบาท

Grand Boat Plaza

ช่วงราคาของโครงการ 10 - 30 ล้านบาท

แนวคิดโครงการ

แบบบ้านภายในโครงการ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ

รักษาความปลอดภัย

คลับเฮาส์

สระว่ายน้ำ

ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว

ร้านอาหาร

ใกล้ห้างสรรพสินค้า

ใกล้โรงพยาบาล

ใกล้โรงเรียน

แกลอรี่รูปภาพโครงการ

การเดินทาง