ตำแหน่งงาน

ฝ่ายบุคคล


hr@boatpattana.com
คุณเสกสรรค์
076 390 456

ตำแหน่งงาน จำนวนอัตรา สถานที่วันปฎิบัติงาน วันที่ประกาศ
วิศวกรประมาณราคา/Estimator Engineer 1 ภูเก็ต มิถุนายน 6, 2018
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ( ก่อสร้าง) /Quality Control Office 1 ภูเก็ต มิถุนายน 6, 2018
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรงานจัดซื้อ /Purchasing Engineer 1 ภูเก็ต มิถุนายน 6, 2018
Senior Architect/สถาปนิกอาวุโส ปฎิบัติงานที่โบ๊ทลากูน 1 ภูเก็ต มิถุนายน 6, 2018
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Senior Costing Accountant) 1 ภูเก็ต มิถุนายน 6, 2018
โฟร์แมน/ Site Engineer 1 ภูเก็ต มิถุนายน 6, 2018