โฟร์แมน/ Site Engineer


คุณสมบัติ

วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
มีไหวพริบในการเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมา และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

รายละเอียดของงาน
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง


สถานที่ปฎิบัติงาน
ภูเก็ต

อัตราที่รับ
1

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์


hr@boatpattana.com
076390456-502
คุณเศกสรรณ์