เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ( ก่อสร้าง) /Quality Control Office


คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
สามารถอ่านแบบงานก่อสร้างได้
สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้
ตรวจสอบคุณภาพในการติดตั้งทุกขั้นตอน
จัดทำเอกสารเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบและส่งมอบงาน
สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบก่อสร้าง แบบสถาปัตย์ แบบตกแต่งภายใน ที่กำหนด
สามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
สามารถติดตามตรวจสอบงานโยธา เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง
สามารถติดตามตรวจสอบงานไฟฟ้า เช่น วัดค่าความเป็นฉนวน, ทดสอบค่าความต่างศักย์, ทดสอบระบบ (Function test)
สามารถประเมินแผนงาน หรือกำหนดแผนงาน ในงานปรับปรุงทั้ง โครงการได้
สามารถควบคุม ดูแลประสานงาน งานซ่อมบำรุงในโครงการ เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
สามารถดูแลและควบคุม งานปรับปรุง งานก่อสร้าง และงานโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับผู้รับเหมาที่ทำงานในโครงการ
สามารถคำนวณ ตรวจสอบ และควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการให้อยู่ในกรอบทกที่กำหนด
มีความเข้าใจเรื่องสัญญาในการก่อสร้าง
สามารถประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างเพื่อสนับสนุนงานสำรวจในโครงการ


สถานที่ปฎิบัติงาน
ภูเก็ต

อัตราที่รับ
1

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์


hr@boatpattana.com
076390456-502
คุณเศกสรรณ์