วิศวกรประมาณราคา/Estimator Engineer


คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
มีใบประกอบวิชาชีพ
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
รายละเอียดของงาน
ถอดแบบและจัดทำ BOQ บ้านหรืออาคารและ Mobilization
จัดทำรายงานสรุปงบประมาณราคา และงบราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง
จัดทำงบประมาณก่อสร้าง แต่ละโครงการให้ถูกต้องตามกำหนดเวลา
ดูสถานที่ก่อสร้าง สืบราคาวัสดุและค่าแรง
ควบคุมติดตามงานให้ได้ตามแผน


สถานที่ปฎิบัติงาน
ภูเก็ต

อัตราที่รับ
1

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์


hr@boatpattana.com
076390456-502
คุณเศกสรรณ์