ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรงานจัดซื้อ /Purchasing Engineer


คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา/ วิศวกรรมอุตสาหการ
มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
มีใบประกอบวิชาชีพ
มีความสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันและเดินทางสำรวจหน้างานได้
สามารถบริหารทีมงานจัดซื้อได้
มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้
รายละเอียดของงาน
วางแผนดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์
สรรหาและคัดเลือก พัฒนาคู่ค้าให้มีศักยภาพ
พัฒนากระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเข้ามาวิเคราะห์และบริหารจัดการ
การดำเนินการจัดซื้อ ได้อย่างเป็นไปตามระบบและนโยบายบริษัท


สถานที่ปฎิบัติงาน
ภูเก็ต

อัตราที่รับ
1

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์


hr@boatpattana.com
076390456-502
คุณเศกสรรณ์