บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจาคเงินให้กับศาลเจ้าและสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนเทศกาลกินเจภูเก็ต ตุลาคม 2556, กันยายน 2557 & ตุลาคม 2558บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริจาคเงินให้กับศาลเจ้าและสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนเทศกาลกินเจภูเก็ต ตุลาคม 2556, กันยายน 2557 & ตุลาคม 2558