บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ขอขอบคุณลูกบ้าน เพื่อนพนักงาน และผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน โดยให้บริษัทฯ เป็นจุดรวบรวมสิ่งของบริจาคนำส่งศาลเจ้าปุดจ้อ (เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561) และส่งมอบให้วัดพระบาทน้ำพุบริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ขอขอบคุณลูกบ้าน เพื่อนพนักงาน และผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน โดยให้บริษัทฯ เป็นจุดรวบรวมสิ่งของบริจาคนำส่งศาลเจ้าปุดจ้อ (เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561) และส่งมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ