คุณบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมกับสำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดงานมอบรางวัล “Phuket Property Awards for Expo 2018”คุณบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมกับสำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ได้จัดงานมอบรางวัล “Phuket Property Awards for Expo 2018” ให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต

ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต